Alles over een uitvaart in Groningen

Uitvaart op kosten gemeente

De wet schrijft voor dat de gemeente Groningen de uitvaart moet regelen van Groningers waarvoor niemand de uitvaart kan of wil regelen. Het gaat vaak om situaties waarbij er geen geld is om de uitvaart te regelen. Als een overledene geen geld na laat en ook niet de beschikking had over een uitvaartverzekering dan kunnen er problemen ontstaan na een overlijden. Als niemand de kosten op zich kan nemen dan zorgt de gemeente voor de uitvaart.

Je kan al een eenvoudige compleet verzorgde uitvaart regelen vanaf 1.515 euro. Bel voor informatie of het regelen van een uitvaart met nummer 050 - 820 0674 (24/7).

Als de gemeente Groningen de uitvaart moet regelen dan zal het doorgaans een zeer sobere uitvaart worden. De gemeente zal eerst proberen om uit te zoeken of de overledene iets van waarde heeft nagelaten waarvan men de uitvaart kan betalen. Als dat niet het geval is zal de gemeente de kosten betalen. Het is overigens wel zo dat de gemeente zal proberen om deze kosten alsnog te verhalen op de directe nabestaanden.

Ondanks dat de gemeente probeert om de kosten laag te houden lopen de kosten van een ‘gemeentelijke uitvaart’ al snel op tot 3.000 euro of meer. Directe nabestaanden kunnen veel kosten besparen door te kiezen voor een goedkope crematie zonder afscheidsplechtigheid. Dit kan je op Budgetcrematie.nl al regelen vanaf 1.515 euro of bel met nummer 050 - 820 0674.

Bij het organiseren van de uitvaart zal de gemeente proberen om te achterhalen of de overledene begraven of gecremeerd wilde worden. Als hier niets over is vastgelegd dan kan de gemeente zelf een keuze maken. Er zijn situaties waarbij er geen familie of vrienden zijn die betrokken kunnen worden bij de uitvaart. In dat geval speekt men van een eenzame uitvaart. In het hoofdstuk Eenzame uitvaart in Groningen is meer informatie te vinden over dit onderwerp. Als er wel nabestaanden zijn, maar als deze niet in staat zijn om op te draaien voor de kosten dan moet de familie er wel rekening mee houden dat ze te maken krijgen met een heel sober afscheid. Dat houdt in dat er geen uitgebreide condoleance zal zijn en ook de uitvaartplechtigheid zal heel eenvoudig zijn.

Bijzondere bijstand

Als iemand wordt geconfronteerd met het overlijden van een familielid die geen geld na laat dan is er in sommige gevallen een mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen. Deze wordt alleen onder zeer strikte voorwaarden uitgekeerd. Dit heeft onder andere te maken met het inkomen en eigen vermogen van de aanvrager.

Op de website van de gemeente Groningen staat aan welke voorwaarden voldaan moet worden. Daar is ook te lezen hoe de bijzondere bijstand kan worden aangevraagd. Voor vragen of informatie over bijzondere bijstand kan contact worden opgenomen met de gemeente Groningen. Dat kan op werkdagen door te bellen met nummer 050-367 50 00. Mailen kan naar info@groningen.nl.

Geld inzamelen (crowdfunding)

Groningers die weinig te besteden hebben zouden er ook voor kunnen kiezen om geld in te zamelen bij het (grote) publiek. Dit wordt ook wel crowdfunding. Het voordeel ten op zichtte van een 'gemeentelijke uitvaart' is dat je als opdrachtgever zelf de regie houdt over de uitvaart want: wie betaalt, bepaalt.

Tegenwoordig zijn er talloze sites waar je voor uiteenlopende doelen geld in kunt zamelen. Een daarvan richt zich expliciet op het inzamelen van geld voor uitvaarten. Deze site, UitvaartDonatie.nl wordt beheerd door een uitvaartonderneming die ook actief is in Groningen. Doordat een uitvaartonderneming bij de financiering en verzorging van de uitvaart betrokken is, biedt dat extra zekerheid en voordelen voor donateurs en familieleden.

1. Geen commissie en geen transactiekosten
Vrijwel alle crowdfundingsites vragen een percentage van de donaties en transactiekosten per donatie. Maar Uitvaartdonatie.nl rekent geen commissie en geen transactiekosten! Zo kan de volledige opbrengst van een inzamelingsactie voor de uitvaart worden gebruikt.

2. Al het geld gegarandeerd goed besteed
Omdat alle donaties bij een uitvaartonderneming terecht komen, weten donateurs zeker dat hun donatie echt alleen wordt gebruikt waar het voor bedoeld is: het regelen van de uitvaart

3. De uitvaart deskundig geregeld
De uitvaart is in deskundige handen! Amstel Uitvaarten is een zeer ervaren, deskundige uitvaartonderneming die de uitvaart tot in de puntjes verzorgt.

Iedereen is welkom
Iedereen kan een beroep doen op UitvaartDonatie.nl, ongeacht of er wel of geen uitvaartverzekering is. De site is er voor iedereen die onvoldoende middelen heeft voor de uitvaart van hun wensen.

Overlijden in regio Groningen melden?
Bel nu direct: 050 - 820 0674