Alles over een uitvaart in Groningen

Palliatieve zorg in Groningen

Als mensen een levensbedreigende ziekte hebben en de artsen hebben aangegeven dat iemand is uitbehandeld dan zal de zorg voor deze patiënt veranderen. Vanaf dat moment is de zorg er niet meer op gericht om iemand beter te maken, maar om de patiēnt een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te kunnen geven. De zorg voor iemand die weet dat hij of zijn zal sterven aan een ziekte wordt ook wel palliatieve zorg genoemd. Sommige instanties spreken liever over totale zorg omdat de zorg niet alleen lichamelijk is, maar zich juist ook richt op het geestelijke en op de mensen uit de directe omgeving van de patiënt.

Wil jij je eigen uitvaart bespreken of heb je direct hulp nodig bij het regelen van een uitvaart? Bel dan geheel vrijblijvend met nummer Bel 050 - 820 0674 (24/7) voor de dienstdoende uitvaartverzorger.

Het is van te voren heel moeilijk te voorspellen hoe iemand reageert als die persoon te horen krijgt dat hij of zij ongeneeslijk ziek is. Sommige mensen worden heel boos, ze vragen zich af waarom juist hen dit moet overkomen. Anderen worden angstig voor de dood of voor hoe de mensen uit hun omgeving straks na hun overlijden verder moeten. Sommige mensen zijn angstig en boos tegelijk terwijl anderen het soms juist heel rustig over zich heen laten komen. Ieder mens is uniek en daarom reageren mensen allemaal op hun eigen manier. Zorgverleners willen mensen in deze moeilijke fase van hun leven helpen om er nog het beste uit te halen. Daarom kan het heel goed zijn dat iemand geestelijke hulp nodig heeft.

In Groningen zijn diverse organisaties actief die palliatieve zorg verlenen. Er zijn commerciële organisaties die zorg bieden en er zijn vrijwilligers die zorg verlenen aan ongeneeslijk zieke mensen. Het komt vaak voor dat patiënten zorg krijgen van verschillende instanties omdat men verschillende vormen van hulp nodig hebben. Met al deze hulp samen proberen alle betrokken zorgverleners om de patiënt een zo comfortabel mogelijk sterfbed te geven.

Provinciaal Palliatief Team Groningen (PPTG)

Het Provinciaal Palliatief Team Groningen is een initiatief van verschillende Groningse Netwerken Palliatieve Zorg. Het PPTG heeft als doel om de palliatieve zorg te optimaliseren door middel van consultatie, onderwijs en onderzoek. Het PPTG wil hiermee bereiken dat voor elke patiënt en de mensen uit de directe omgeving van de patiēnt goede palliatieve zorg beschikbaar is. De organisatie biedt ondersteuning aan professionele zorgverleners en neemt de zorg niet van hen over.

Zorgverleners kunnen 24 uur per dag bellen naar het PPTG als ze vragen of problemen hebben. Medewerkers van het Provinciaal Palliatief Team Groningen geven als het kan direct een antwoord op de vraag of overleggen met de achterwacht (welke bestaat uit gespecialiseerde artsen) en bellen dan terug. Het uitgebrachte advies wordt ook per mail naar de zorgverlener gestuurd. Het telefoonnummer is 088-1232455.

Netwerk Palliatieve Zorg Groningen Centraal

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn (en hun naasten) kunnen voor hulp en informatie terecht bij het Netwerk Palliatieve Zorg Groningen Centraal. Op de site van deze organisatie zijn de gegevens te vinden van verschillende zorgverleners die palliatieve zorg leveren in Groningen. Op de site kunnen ook verschillende brochures worden gedownload en u vindt er antwoord op veel voorkomende vragen over palliatieve zorg.

Humanitas Groningen Stad

Humanitas Groningen Stad biedt ondersteuning aan terminaal zieke patiënten thuis. Dat doet Humanitas middels de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. Deze zorg is speciaal voor mensen die als wens hebben om in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen sterven. Dankzij Humanitas Groningen Stad kan die wens in veel gevallen worden gerealiseerd.

De vrijwilligers ondersteunen de naasten van de patiēnt die de zorg voor hun dierbare op zich nemen. Naasten die hun dierbare verzorgen worden ook wel mantelzorgers genoemd. Mantelzorgers hebben het vaak heel zwaar. De zorg is niet alleen fysiek zwaar, maar ook emotioneel kan het zwaar zijn. De vrijwilligers van Humanitas nemen de taken van de mantelzorger voor enkele dagdelen over. Op die manier kan de mantelzorger even bijslapen of wat ontspanning zoeken om zich weer op te laden om met veel liefde hun dierbare te kunnen blijven verzorgen.

Mensen die geen patiënt zijn maar die wel graag als vrijwilliger het verschil willen maken voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn kunnen in de even weken op woensdag tussen 09.30 en 11.30 uur naar de voorlichtingsmorgen. Kijk op de website van Humanitas Groningen Stad voor datum van de eerstvolgende bijeenkomst. Deze worden gehouden in het pand van Humanitas aan het Akerkhof, zz 22.

Patiënten en hun naasten kunnen voor vragen of ondersteuning contact opnemen met Humanitas. Een medewerker van het project Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg komt dan thuis langs om te praten over de wensen en de mogelijkheden.

Project Vrijwillige Terminale Zorg

Telefoonnummer: 050- 312 60 00
Mail: g.devries@humanitas.nl.
Website: www.humanitasgroningen.nl

umcGroningen Thuis

umcGroningen Thuis biedt professionele zorg bij mensen thuis. De zorg bestaat uit een breed pakket waarbij voor de verschillende disciplines de juiste deskundige zorgverleners kunnen worden ingezet. Men werkt met een vast team waardoor patiënten en hun naasten veelal een vertrouwd gezicht over de vloer krijgen.

Omdat umcGroningen Thuis is verbonden met het UMCG hebben de zorgverleners korte lijnen met specialisten uit het ziekenhuis. Op die manier kan snel worden geschakeld als dat nodig is. De zorg wordt niet alleen geleverd aan mensen die in het UMCG liggen. Het team kan ook langs komen bij mensen die in een ander ziekenhuis zijn verzorgd.
Voor vragen of hulp kunt tijdens kantooruren bellen met nummer 050-361 5163. Buiten kantooruren en n het weekend kan men bellen met nummer 0900-1001020 (€ 0,10 p/m).

Hulp van de huisarts

De meeste mensen hebben in de loop van de jaren een vertrouwensband opgebouwd met hun huisarts. Daarom kan het juist in de laatste levensfase heel vertrouwd voelen om juist door de eigen huisarts te worden geholpen. De huisarts weet precies wie er allemaal zorg verlenen in Groningen en de huisarts weet uit ervaring welke zorgverleners de beste zorg leveren. Omdat de hoeveelheid hulp die iemand kan krijgen afhankelijk is van de zogenaamde indicatiestelling van het CIZ is het belangrijk dat die indicatiestelling op een goede manier wordt uitgevoerd. De huisarts weet precies wat er geregeld moet worden en kan helpen bij de aanvraag. Patiënten kunnen met hun huisarts ook praten over euthanasie als men dat wil. De huisarts kan uitleggen wat de regels en voorwaarden zijn.

Kosten palliatieve zorg en huishoudelijke hulp

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn hebben vaak ook hulp nodig in het huishouden. Deze huishoudelijke hulp valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning en wordt uitgevoerd door de gemeente Groningen.

Hospice Groningen

Terminaal zieke Groningers die niet thuis kunnen sterven kunnen hun laatste levensfase doorbrengen in het Hospice Gasthuis Groningen. Hier krijgen patiënten en hun naasten hulp van vrijwilligers van de VPTZ en Humanitas. Het hospice biedt een warm alternatief met 24-uurs zorg. De medische zorg wordt geleverd door de huisarts en de lichamelijke verzorging wordt verleend door een thuiszorgorganisatie.

Hospice Gasthuis Groningen

Eendrachtskade NZ 19
Telefoon: 050-314 57 32
Informatie/aanmelingen: 06-11 48 39 24
e-mail: info@gasthuisgroningen.nl
website: www.gasthuisgroningen.nl

De onderstaande film: ‘Als sterven dichterbij komt’ is gemaakt door vrijwilligers van Hospice Gasthuis Groningen. De film laat zien hoe er wordt gezorgd voor de gasten.

Overlijden in regio Groningen melden?
Bel nu direct: 050 - 820 0674