Alles over een uitvaart in Groningen

Begraafplaatsen in Groningen

In Groningen zijn meerdere gemeentelijke begraafplaatsen waarvan er drie zijn waar nog nieuwe graven uitgegeven worden. Op de andere begraafplaatsen vinden soms nog bijzettingen plaats in bestaande graven.

Wil je een begrafenis regelen in Groningen? Bel dan geheel vrijblijvend met nummer 050 - 820 0674 (24/7)

De meeste Groningers die tegenwoordig worden begraven krijgen een graf op begraafplaats Selwerderhof. Hier worden jaarlijks ongeveer 350 Groningers begraven. Ook op begraafplaats Esserveld kunnen nog nieuwe graven worden gekocht.

Begraafplaats Selwerderhof

Op begraafplaats Selwerderhof hebben mensen veel verschillende keuzemogelijkheden als het gaat om een graf. Men kan kiezen uit verschillende soorten graven waaronder huurgraven voor bijvoorbeeld 30 jaar. Er zijn ook speciale kindergraven en er is een mogelijkheid om een urnengraf te huren.

Op de begraafplaats is een speciaal deel ingericht voor mensen met een islamitische geloofsovertuiging. In de aula van begraafplaats Selwerderhof is ruimte voor 135 zitplaatsen. Daarmee is de aula een geschikte locatie voor de uitvaartplechtigheid. De begraafplaats heeft ook de beschikking over een koffiekamer waar de condoleance gehouden kan worden.

De aanleg van de begraafplaats begon in 1940, maar het zou tot maar liefst 1949 duren voordat de aanleg helemaal gerealiseerd was. Door de oorlog lag de aanleg (naar ontwerp van L.W. Copijn en Jan Vroom jr.) jarenlang stil. De begraafplaats wordt tot op de dag van vandaag nog geleidelijk uitgebreid. Op Selwerderhof is volop ruimte voor groen waardoor er veel vogels voorkomen en ook reeën weten de begraafplaats te vinden. Selwerderhof is de grootste begraafplaats van Groningen.

Begraafplaats Selwerderhof
Iepenlaan 204, 9741 GH Groningen

Begraafplaats Esserveld

Op begraafplaats Esserveld worden net als op Selwerderhof nog altijd nieuwe graven uitgegeven. Maar de ruimte voor nieuwe graven op Esserveld is wel beperkt en daarom is het niet meer mogelijk om er grafruimte te reserveren. Nieuwe graven worden alleen uitgegeven als iemand is overleden en er dus direct een begrafenis zal plaatsvinden. Op Esserveld worden ook urnengraven uitgegeven. Er worden op de begraafplaats regelmatig bijzettingen gedaan in al bestaande graven. Dit kan alleen met toestemming van de rechthebbende van het graf. De gemeente staat het toe om het grafrecht over te dragen aan een ander, op voorwaarde dat het hier gaat om een erfgenaam. Begraafplaats Esserveld heeft de bedenkelijke titel van ‘duurste begraafplaats van Nederland’ al meerdere keren op haar naam mogen schrijven. Wie een nieuw graf wil huren voor de duur van dertig jaar moet € 6.329,00 betalen en daar komt dan nog meer dan 700 euro bij voor het begraafrecht.

Begraafplaats Esserveld is in 1924 aangelegd. Dat gebeurde destijds omdat de Noorderbegraafplaats en de Zuiderbegraafplaats vol begonnen te raken. Er was in Groningen dus ruimte nodig om nieuwe graven te kunnen uitgeven. De begraafplaats is gebouwd in de Amsterdamse stijl en mag zich sinds 1994 een rijksmonument noemen.

Begraafplaats Esserveld
Esserweg 22a, 9722 SN Groningen

Begraafplaats Hoogkerk

Op begraafplaats Hoogkerk worden nog nieuwe graven uitgegeven voor bepaalde en onbepaalde tijd. De rechten worden alleen uitgegeven bij overlijden, dat wil zeggen dat het niet mogelijk is om een graf te reserveren voor in de toekomst. De graven bestaan uit 1 verdieping. Men kan maximaal beschikken over twee graven naast elkaar.

Begraafplaats Hoogkerk
Kerkstraat 176, 9745CN Groningen

Noorderbegraafplaats

De Noorderbegraafplaats dateert uit 1827 en werd samen met de Zuiderbegraafplaats aangelegd omdat de stad in 1926 was getroffen door een epidemie die vele slachtoffers eiste. De begraafplaats bestaat uit een hoofdpad met daaraan verschillende zijpaden. Een deel van de begraafplaats is tot 1909 gebruikt als Joodse begraafplaats.

Noorderbegraafplaats
Moesstraat 98a, 9741 AC Groningen

Zuiderbegraafplaats

De Zuiderbegraafplaats is tegelijk met de Noorderbegraafplaats aangelegd in 1827. Dit gebeurde na een dodelijke epidemie die de stad had getroffen in 1826. Door de epidemie was er op de bestaande begraafplaatsen nauwelijks ruimte meer. De Zuiderbegraafplaats is net als de Noorderbegraafplaats heel sober aangelegd. Er is een rechte hoofdlaan met daaraan verschillende zijpaden. Bij de ingang van de begraafplaats staat een opzichterswoning.

Zuiderbegraafplaats
Hereweg 89, 9721 AA Groningen

Begraafplaats Noorddijk

Op begraafplaats Noorddijk worden momenteel geen nieuwe graven uitgegeven. Er worden nog wel bijzettingen gedaan in bestaande graven. Begin 2013 besloot het college om de begraafplaats niet uit te breiden. Er is rond de begraafplaats nog wel voldoende ruimte om uit te breiden, maar de kosten om de nodige voorzieningen voor een uitbreiding te treffen waren in 2013 te hoog. Het college heeft toen wel besloten om de gronden aan de noordzijde van de begraafplaats beschikbaar te houden voor een eventuele uitbreiding in de toekomst. Afgesproken is dat men in 2018 opnieuw zal kijken of er een uitbreiding kan komen. De uitbreiding is een wens van de inwoners van Noorddijk die het liefst in de eigen omgeving begraven willen worden.

Begraafplaats Noorddijk
Noorddijkerweg 17, 9734AS Groningen

Tarieven begraafplaatsen Groningen

De gemeente Groningen heeft alle tarieven van de begraafplaatsen op haar site staan. In het overzicht van de kosten is te zien dat er een aanzienlijk verschil is in kosten op begraafplaats Selwerderhof en begraafplaats Esserveld (deze werd in 2012 uitgeroepen tot duurste van Nederland).

Een overzicht van de tarieven en de verschillende soorten graven kunt u lezen op de website van de gemeente Groningen.

Geschiedenis begraven Groningen

Vroeger werden overleden Groningers begraven in kerken als de Martinikerk, Nieuwekerk, de A-Kerk en de Suyderkerkhof. Het begraven gebeurde ook op de begraafplaatsen naast deze kerken. Maar rond 1800 werd in heel Nederland (Napoleon) besloten dat er niet meer begraven mocht worden in kerken omdat dit onhygiënisch zou zijn en (mede) oorzaak van menig epidemie. Daarom werd ook in Groningen besloten om begraafplaatsen aan te leggen buiten de stadspoort. Zo ontstonden in 1827 de Noorderbegraafplaats en de Zuiderbegraafplaats.

In 1829 ging een wet in van Koning Willem I die voorschreef dat er in de bebouwde kom van steden met meer dan 1000 inwoners niet meer begraven mocht worden. Vanaf dat moment werden onder andere het Martinekerkhof, Nieuwekerkhof A-kerkhof en het Suyderkerkhof gesloten.

Contactgegevens Begraafplaatsen Groningen

Voor vragen over de begraafplaatsen in Groningen en de verschillende soorten graven die er worden aangeboden kan contact worden opgenomen met de gemeente Groningen.

Loket Begraven
Iepenlaan 204
9741 GH GRONINGEN
Het loket is open van 09.00 tot 18.00 uur, in de winter (1 november tot 1 maart) sluit het loket om 16.00 uur.
050 577 87 62
begraven@groningen.nl
website Gemeente Groningen

Overlijden in regio Groningen melden?
Bel nu direct: 050 - 820 0674