Alles over een uitvaart in Groningen

Ter beschikking van de wetenschap

In het UMCG worden jaarlijks tientallen studenten geneestkunde opgeleid. Mensen die hun lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap leveren een hele grote bijdrage aan het opleiden van studenten. Er zijn namelijk lichamen nodig om artsen in opleiding verschillende medische disciplines te leren. Ook specialisten gebruiken soms lichamen van overledenen om zich voor te bereiden op hele specialistische operaties. Daarnaast leveren de lichamen een bijdrage om de medische kennis te vergroten door middel van onderzoek.

Wilsbeschikkingsformulier

Je kan al een eenvoudige compleet verzorgde uitvaart regelen vanaf 1.515 euro. Bel voor informatie of het regelen van een uitvaart met nummer 050 - 820 0674 (24/7).

Mensen die hun lichaam na overlijden ter beschikking willen stellen aan de wetenschap van het UMCG moeten bij leven een wilsbeschikkingsformulier opstellen. Bij de afdeling Anatomie van het UMCG kan een voorbeeld wilsbeschikkingsformulier worden opgevraagd. Deze moet met de hand geschreven worden ingevuld en worden voorzien van een datum en handtekening.

Stuur het formulier naar:
UMCG
Secretariaat Anatomie (FB42)
Postbus 196
9700 AD GRONINGEN

De afdeling Anatomie stuurt na ontvangst een bevestigingsbrief en twee fotokopieën van de verklaring. Het is de bedoeling dat de aanvrager een van deze formulieren zelf bewaard, de andere kan men afgeven aan de huisarts. Een lichaam kan alleen worden geaccepteerd als men de beschikking heeft over de wilsbeschikking en de bevestigingsbrief.

De afdeling Anatomie van het UMCG accepteerd lichamen van mensen uit Groningen maar ook van mensen van buiten de regio. Er zijn geen leeftijdbeperkingen. Het UMCG heeft altijd het recht om lichaam te weigeren. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als het lichaam ernstig is verminkt als gevolg van een ongeval. Het kan daarom verstandig zijn om wel voorzieningen te treffen voor een eventuele uitvaart na het het overlijden. Denk dan aan voldoende spaargeld of een uitvaartverzekering.

Let op, de afdeling anatomie van het UMCG kan een inschrijfstop afkondigen. Dat doet men als er te veel aanbod van lichaamsdonoren is. Dat laatste is regelmatig het geval zowel in Groningen als bij andere anatomische instituten. Kijk daarom op de website van de afdeling anatomie van het UMCG om te zien of er op dit moment een inschrijfstop is of niet.

Lichaam binnen 24 uur bij UMCG

Als iemand zijn of haar lichaam ter beschikking stelt heeft dat invloed op de manier waarop de nabestaanden afscheid kunnen nemen. Het lichaam van een overledene moet namelijk binnen 24 uur binnen zijn. Dat houdt dus in dat nabestaanden maar heel kort de tijd hebben om afscheid te nemen. Het is daarom verstandig om bij leven kenbaar te maken aan de directe nabestaanden wat uw wensen zijn.

Het komt voor dat families binnen 24 uur een uitvaartplechtigheid houden. Omdat het niet altijd lukt om dit in zo’n korte tijd te regelen houden families de uitvaart soms enkele dagen later. De plechtigheid ziet er dan in principe net zo uit als bij andere uitvaarten, het verschil is alleen dat er geen kist aanwezig is met de overledene.

Het lichaam van een overledene kan voor langere tijd worden gebruikt in het UMCG. Als men het lichaam niet meer kan gebruiken zorgt de afdeling Anatomie er voor dat het lichaam wordt gecremeerd. Dit gebeurd in een crematorium. De familie kan niet de beschikking krijgen over (een deel van) de as van de overledene.

Monument voor overledenen

Bij het Yarden Crematorium Groningen staat een monument voor alle overledenen die hun lichaam ter beschikking hebben gesteld van de wetenschap in Groningen. Op die manier hebben nabestaanden een plek waar ze hun overleden dierbare kunnen herdenken. De afdeling Anatomie brengt elk jaar in september een eerbetoon aan alle mensen die hun lichaam ter beschikking hebben gesteld aan het UMCG. Dat doet de afdeling door een bloemlegging bij het monument. Het is een anonieme bloemlegging waar geen nabestaanden voor worden uitgenodigd.

Yarden Crematorium Groningen
Crematoriumlaan 6 Groningen
Het monument is te vinden op het terrein van het crematorium en is dagelijks te bezoeken.

Niet helemaal gratis

De afdeling Anatomie van het UMCG betaalt de kosten voor de crematie van de overledene als het lichaam niet meer wordt gebruikt. Toch is het niet zo dat de familie helemaal geen kosten heeft na het overlijden van iemand die zijn of haar lichaam ter beschikking stelt. De kosten van het vervoer van de overledene naar het UMCG zijn voor rekening van de erfgenamen. Ook de kosten voor het doen van aangifte bij de gemeente Groningen zijn voor rekening van de erfgenamen. Ook eventuele andere kosten die worden gemaakt tot het moment dat de overledene is binnen gebracht bij het UMCG zijn voor rekening van de erfgenamen.

Contactgegevens Anatomie UMCG
Bezoekadres
Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
(9713 GZ) Groningen
Postadres
Universitair Medisch Centrum Groningen
Naam/afdeling
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Telefoonnummer: 050-361 61 61
(vraag naar afdeling Anatomie)
website Anatomie UMCG

Overlijden in regio Groningen melden?
Bel nu direct: 050 - 820 0674