Alles over een uitvaart in Groningen

Asbestemming in Groningen

Bij de crematie van een menselijk lichaam blijft er as over van de overledene. Deze as wordt door de ovenist (dat is de medewerker van het crematorium die de oven mag bedienen) in een asbus gedaan. De asbus moet minimaal een maand worden bewaard in de algemene nis van het crematorium Daarna mag de familie de as komen ophalen waarna men een asbestemming zal gaan kiezen.

In Groningen zijn heel wat mogelijkheden als het gaat om asbestemming. In grote lijnen komt het er op neer dat nabestaanden de as kunnen bewaren of verstrooien. Voor zowel het bewaren als het verstrooien van as zijn tientallen mogelijkheden.

Lees meer over:

As verstrooien

As bewaren

Overlijden in regio Groningen melden?
Bel nu direct: 050 - 820 0674